• Home
 • Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring Impress AV (Impress AV V.O.F)

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Impress AV (Impress AV V.O.F). We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Impress AV (Impress AV V.O.F), gevestigd aan Kovel 1a, 5431ST in Cuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Impress AV (Impress AV V.O.F)
Kovel 1a
5431 ST Cuijk

Website: https://www.impressav.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Impress AV (Impress AV V.O.F) verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Als er een aanvraag plaatsvindt bij Impress AV (Impress AV V.O.F) hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kunnen in het contactformulier worden ingevuld en verzonden. Tevens kunnen deze gegevens ook worden ingevuld gedurende een offerte aanvraag via de website.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

* Bedrijf adresgegevens
​* Telefoonnummer (bedrijf en direct contactpersoon
* E-mailadres (bedrijf en direct contactpersoon)
* Contactpersoon voor- en achternaam
* Contactpersoon geslacht
* Functie contactpersoon
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
* Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics) – Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Impress AV (Impress AV V.O.F) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
​* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
* Om goederen en diensten bij u af te leveren
* Impress AV (Impress AV V.O.F) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
Wij verzenden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of acties. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw gegevens worden bij MailChimp opgeslagen. Hier kunnen wij statistieken van verzonden nieuwsbrieven inzien. Voor de privacy voorwaarden van MailChimp wordt verwezen naar: https://mailchimp.com/legal/

YouTube
Wij hebben een Youtube embed nu via het domein youtube-nocookie.com verbonden. Dit zorgt ervoor dat er alleen een cookie geplaatst wordt zodra de u een filmpje afspeelt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Impress AV (Impress AV V.O.F) bewaart de bedrijfsgegevens en/of contact gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

* Inactieve klantaccounts met bijhorende contactpersoonsinformatie verwijderen wij na 7 jaar
* Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met factuur-, betaal- en ordergegevens 7 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Impress AV (Impress AV V.O.F) verkoopt uw bedrijfs- en contactgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Impress AV (Impress AV V.O.F) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking en opslag bedrijfs- en persoonsgegevens 
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgeslagen op webservers in de Europese Unie. Daarnaast worden hier dagelijks back-ups van gemaakt. De gegevens worden verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Cuijk, Nederland.

De verwerking van gegevens die vanuit de website van Impress AV (Impress AV V.O.F) binnenkomen worden door de mail tool MailGun naar Impress AV (Impress AV V.O.F) verzonden. Voor de privacy voorwaarden van MailGun wordt verwezen naar: : https://www.mailgun.com/gdpr

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Impress AV (Impress AV V.O.F) gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen
Impress AV (Impress AV V.O.F) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Impress AV (Impress AV V.O.F) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Impress AV (Impress AV V.O.F). U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@impressav.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Impress AV (Impress AV V.O.F) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Impress AV (Impress AV V.O.F) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@impressav.nl

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
Impress AV (Impress AV V.O.F) verzamelt en verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslag is van toepassing:

* Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn bedrijfs- en contactgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zal Impress AV (Impress AV V.O.F) de betreffende verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens beëindigen.

Vragen en klachten
Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw bedrijfs- en persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze directeur. (de heer M.M. Lammers)

Verantwoordelijke
Impress AV (Impress AV V.O.F)
Kovel 1a
5431 ST Cuijk

KvK-nummer: 17109742
BTW-identificatienummer: NL821868901B01

Telefoonnummer: 0485-317456

E-mail: info@impressav.nl

Vragen? Neem direct contact op

Vertrouwde merken, vertrouwde partners

 • Allen&Heath
 • Apple
 • AnalogWay
 • Audac
 • Audipack
 • AV Stumpfl
 • Bose
 • BrightSign
 • ChainMaster
 • Christie
 • CLF
 • Datapath
 • Digital Projection
 • Dynacord
 • Eiki
 • Elation
 • Epson
 • Electro Voice
 • EuroTruss
 • Extron
 • HP
 • JVC
 • K & M
 • LG
 • Lightware
 • Midas
 • NEC
 • Panasonic
 • Peecker Sound
 • Philips
 • Pioneer
 • Projecta
 • Roland AV
 • Samsung
 • Sanyo
 • Sennheiser
 • Shure
 • Tascam

Impress AV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees onze Privacy verklaring